Led 142015
 

Seznam dokumentů ze spisovny rozdělených do skupin podle skartačních znaků A a S, který je součástí skartačního návrhu.