Služby

 
  • Poradenská činnost v oblasti spisové služby
  • Ocenění nákladů spojených s úschovou, transportem a skartací dokumentace
  • Pořádání dokumentace
  • Odvoz dokumentace
  • Vytvoření skartačního plánu
  • Uložení dokumentace
  • Skartační řízení
  • Likvidace dokumentace
  • Vyhledávání listin
  • Poskytování opisu listin