Spisový a archivní servis

 

telefon

https://essaypromo.com/

Tato služba je určena všem subjektům a organizacím, které potřebují efektivně využít své nebo najaté prostory k vlastní činnosti; které v důsledku likvidace nebo prodeje nemovitostí opouštějí vlastní prostory; které redukují počet svých pracovníků, nebo ukončují svou činnost a respektují zákonné předpisy, především zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Služba je vedle živých subjektů určena především společnostem v likvidaci, nebo v insolvenčním řízení. Spisový a archivní servis představuje veškeré prováděné procesy s uloženými dokumenty, a to především:

  1. archivní servis, tj. rychlé informační vytěžování spisového materiálu oprávněnými osobami a subjekty
  2. zajištění formálních dokladů a provádění skartace uložených písemností po uplynutí jejich skartačních lhůt.