O nás

 

Profesionalita

Prioritní činností společnosti KOMERSPIS s.r.o. je provozování komerční spisovny, která poskytuje služby pro všechny subjekty, požadující odborné řešení činností z oblasti zpracování, uložení a likvidace písemností. Služby společnosti jsou určeny jak pro existující firmy, které tyto služby zadávají formou outsorcingu specializované odborné firmě, tak pro likvidované subjekty a subjekty v insolvenčním řízení, které řeší odborné zpracování a uložení písemností při ukončení své činnosti. Mezi další činnosti společnosti patří odkup skladových zásob a souborů movitých věci z majetkových postat likvidovaných firem a jejich následný prodej.

Společnost KOMERSPIS s.r.o. na základě smlouvy o zpracování, skladování a archivaci písemností, uzavírané v souladu s § 2415 a následujícími NOZ, zajistíme zpracování a vytřídění písemností, jejich zařazení dle skartačních lhůt. Vytříděné písemnosti typu „A“ na základě uzavřených smluv předáváme příslušnému státnímu oblastnímu archivu, písemností typu „S“, tj. písemnosti, které lze po uplynutí stanovené skartační lhůty likvidovat skartací, případně písemností typu „V“, tj. písemnosti, které po uplynutí skartační lhůty musí být posouzeny a zařazeny do skupiny „A“ nebo „S“, ukládáme v našich skladech a na základě sjednaných požadavků pro tyto písemnosti poskytujeme spisový a archivní servis, v rámci kterého umožňujeme oprávněným subjektům a osobám vytěžování uložených písemností podle jejich požadavků.

Home schoolers may be taught this skill can someone write my essay for me from the start and get wonderful results.

Společnost KOMERSPIS s.r.o., disponuje kvalitním týmem odborníků, kteří mají letité zkušenosti v daných oblastech.

Komplexností služeb, profesionálním a individuálním přístupem, cenovou úrovní a nezbytnými kapacitními možnostmi se společnost KOMERSPIS s.r.o. řadí mezi často vyhledávanou společnost v dané oblasti. Prostory, které společnost pro uložení písemností vybudovala, byly prověřeny Zemským archivem Opava a k danému účelu schváleny ředitelem archivní správy MVČR. V souladu se zákonem č.499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, společnost získala k dané činnosti koncesní listinu.

There are many programs available today Affordable Papers that you can utilize to help you write your own papers.