Vzor předávacího protokolu

 

 Předávací protokol

Skladovatel: Komerspis s.r.o., Sportovní 397, 747 69 Pustá Polom
Ukladatel: ……………………

Pořadové číslo

Druh/název písemnosti Rok vzniku písemnosti Množství Jednotka Skartační znak
1 šanon
2 šanon
3 šanon
4 šanon
5 šanon
6 šanon
7 šanon
8 šanon
9 šanon
10 šanon

 

V ……. dne…………….

Předávající: …………… ( subjekt ukladatele )
Přebírající: …………….. ( skladovatel )