Digitalizace dokumentů

 

Kopirka1

essaymoment

Digitalizace písemností je proces, ve kterém se převádí dokument z písemné podoby do podoby digitální. Tento proces obsahuje převzetí, roztřídění, přípravu ke skenování (v případě potřeby rozešití, podlepení dokumentu), skenování, vrácení písemných dokumentů s předáním dokumentů v digitální podobě. V průběhu procesu je důsledně u každé písemnosti kontrolována kvalita pořízené digitální podoby, která je současně opatřena popisem odpovídajícím danému dokumentu. Jsou vytříděny dokumenty s historickou hodnotou, vyskytují – li se ve spisovém materiálu takové. Jednotlivé listiny jsou před jejich vrácením objednavateli vráceny do původního stavu, pokud byl spisový materiál rozešit a rozložen na jednotlivé listy.