Vyhledávání listin

 

ELDP

Prostřednictvím formuláře je možné zažádat o poskytnutí informace nebo opisu listiny z uložených dokumentů jednotlivých společností. Společnost KOMERSPIS s.r.o. spravuje také dokumenty komerční spisovny od společnosti Pohl.consult s.r.o., IČ: 26796457, se sídlem Na Nábřeží 1636/3, 746 01 Opava. Tato služba je placená, jestliže žadatel nemá s poskytovatelem uzavřenou dohodu o archivním a spisovém servisu.

Informace o žadateli:
Žadatel : 
Jméno : 
Příjmení : 
Titul : 
Název právnické osoby : 
Funkce : 
Kontaktní údaje žadatele:
Email : 
Telefon : 
Fax : 
Ulice a číslo : 
Obec : 
PSČ : 
Stát : 
Osobní údaje dohledávané osoby (bývalého zaměstnance):
Rodné jméno : 
Rodné příjmení : 
Rodné číslo : 
Titul : 
Příjmení v požadované době : 
Dohledávaná firma:
Firma : 
Adresa : 
Smlouva : 
 : 
Místo výkonu práce (středisko, závod) : 
Dohledávané období
Od : 
Do : 
Vykonávaná činnost (funkce) : 
Požadovaný doklad : 
Doložení odpracované doby
Doložení výdělků (od r. 1986)
Zápočtový list
Evidenční list důchodového zabezpečení (ELDZ)
Jiné (napište do poznámek)
Poznámky : 
 Opište kód z obrázku : *