Ceník poskytovaných služeb

 

Níže uvedené ceny jsou pouze orientační. Na každou zakázku vytváříme individuální ceny na základě podmínek jednotlivé zakázky.

Položka ceníku Sazba Poznámka
Zpracování písemností (vytřídění podle druhu, původu a doby vzniku a zařazení podle skartačních znaků), minimálně 3.900,- Kč od 300,- Kč/bm
do 1.500,- Kč/bm
Podle rozsahu, stavu a charakteru písemností
Příprava písemností (zpracování soupisů, protokolů a návrhů) od 150,- Kč/hod
do 1.500,- Kč/hod
Realizace u zpracovatele / Realizace u zadavatele
Skartace písemností s prošlou skartační lhůtou (fyzická likvidace) od 160,- Kč/bm
do 350,- Kč/bm
Podle rozsahu, stavu a charakteru písemností
Manipulace a doprava písemností od 5,- Kč/km/bm
do 30,- Kč/km/bm
Podle rozsahu, vzdálenosti a dostupnosti místa uložení
 Vypracování skartačního plánu  3.500-10000,- Kč  Podle rozsahu
Uložení písemností do uplynutí jejich skartačních lhůt od 0,70 Kč/bm/den
do 2,50 Kč/bm/den
Podle rozsahu, stavu a charakteru písemností
Nakládka+Vykládka 700-5.900,- Kč Podle rozsahu
Vypracování plánu archiválii od 1.500,- Kč/
do 10.000,- Kč
Podle rozsahu
Individuální požadavky na servis 400,- Kč/hod Dle specifických požadavků
Dohledání mzdových a osobních dokladů pro fyzické osoby 450,- Kč/ ks Požadováno poštovné na zásilku do 100 g, tj. 34,-Kč
Minimální cena zakázky do 1 bm (písemnosti ze soudních likvidací bez mzdových listů) 5.500,-Kč Cena zahrnuje komplexní službu pro likvidátora
 Vytvoření potvrzení pro soud o uložení dokumentace  2.000,-Kč
Odborné konzultace k problematice vedení firemní spisovny, zpracování, ukládání a skartace písemností od 400,- Kč/hod
do 1.800,- Kč/hod
Vypracování formálních materiálů (spisové a skartační řády) od 400 Kč/hod
do 1.500 Kč/hod
Podle rozsahu, struktury a charakteru společnosti zadavatele
Ekonomicko organizační poradenství od 500,- Kč/hod
do 1.200,- Kč/hod
Dle specifických požadavků
Osobní předání archiválii do místně příslušného archivu včetně dopravy a příslušné dokumentace od 3.900,- Kč
do 8.500,- Kč
Dle vzdálenosti a množství dokumentace.