Manipulace a doprava dokumentů

 

Dodavka3

Naše společnost provádí v oblasti spisové služby komplexní servis, a tudíž na základě Vašeho požadavku, dotčené písemnosti převezme z libovolného místa v ČR (Polska, Slovenska a případně jiné země) a prostřednictvím své dopravní sekce doručí do prostor určených k pořádání a třídění dokumentů.

affordable and fast reviews