Společnost dlouhodobě podporuje prospěšnou činnost historického spolku CEBENA – cesta bezmoci a naděje z.s. Historický spolek se intenzivně snaží o osvětu historických událostí plynoucích z moderních dějin a usiluje o udržení historického povědomí v naší společnosti.

https://www.facebook.com/cebena.z.s