Led 142015
 

Určuje skartační řízení a vyřazování písemností, jeho přílohu tvoří spisový a skartační plán.