Led 142015
 

Protokol o provedeném skartačním řízení; vyhotovuje jej příslušný archiv na základě skartačního řízení.